فیلتر نتایج
۱۵%
15 تخفیف ۵۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲,۶۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۸,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۷,۵۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب جامعه شناسی و اجتماعی

فروشگاه کتاب و نوشت افزار بوک, عرضه کننده انواع کتاب های آموزشی و کمک آموزشی و انواع نوشت افزار می باشد.لذا برای خرید 100 کتاب برتر جامعه شناسی، خرید کتاب جامعه شناسی دهم، تازه های کتاب جامعه شناسی، کتاب جامعه شناسی دانشگاهی، کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه هوشنگ نایبی، کتاب جامعه شناسی جامع مهروماه، کتاب تست جامعه شناسی یازدهم، کتاب جامعه شناسی جامع مشاوران، کتاب جامعه شناسی دانشگاهی، بهترین کتاب جامعه شناسی ایران، خرید کتاب دانشگاهی، خرید کتاب آنلاین تخصصی، بهترین کتاب های جامعه شناسی برای شروع، بهترین کتاب های جامعه شناسی سیاسی، بهترین کتاب های اجتماعی، از فروشگاه بوک دوک دیدن نمایید.

 

جامعه شناسی چیست

جامعه شناسی عبارت است از: «مطالعه علمی تعامل انسانها و مجموعه آگاهی‌های مربوط به تعامل انسانها که از چنین مطالعه‌ای حاصل می‌شود.»

در قرون قبل از ظهور مبحثی به نام «جامعه شناسی»، تحقیقات درباره رفتار انسان، توجه فلاسفه، عالمان دینی، شاعران، داستان نویسان و تاریخ نگاران و برخی دیگر را به خود جلب کرده بود. آنان اظهار می‌داشتند که بیشتر مردم بر طبق الگوهای کلی خاصی رفتار می‌کنند؛ اما از برخی لحاظ و در برخی شرایط بعضی از مردم از این الگوها پیروی نمی‌نمایند. آنان می‌اندیشیدند که چرا بیشتر مردم از این الگوهای رایج پیروی می‌کنند و چرا برخی از افراد از آنها منحرف می‌شوند؟ آنان برای پاسخ به این پرسشها کوشیدند اصولی کلی یا «تعمیم»هایی در خصوص رفتار انسانها به مثابه اعضای گروه‌ها تدوین کنند. در واقع آنان ماهیّت طبیعت انسانی را تعریف و تفسیر می‌کردند؛ موضوعی که همچنان توجه متفکران را در بسیاری از رشته‌های علمی به خود جلب می‌کند.

هرچند تعمیم‌های آنان اغلب بسیار ادراکی بود؛ عمدتاً بر پایه «عقل سلیم» استوار بود و شواهد مؤید از نوعی که دانشمند امروزی طلب می‌کند زیاد نبود. اما با ظهور روش علمی، تحقیقات در مورد رفتار انسان سرانجام امکان یافت تا در مسیرهایی تازه و با دقت بیشتری صورت گیرد. آگوست کنت (1857-1798) اولین بار اصطلاح «جامعه شناسی» را برای چنین تحقیقاتی به کار گرفت و قویاً استدلال کرد که برای انجام بررسی در مورد رفتار انسان باید از روش‌های علمی استفاده کرد.

ضرورت دانش جامعه شناسی

امروزه آموزش فرزندان به یکی از مهمترین نگرانی های والدین و دغدغه مندان این حوزه تبدیل شده است. دغدغه انتخاب محیط آموزشی ومحتوای آموزش به سمتی رفته است که در ایران شاهد استقبال والدین از سیستم های آموزشی جدید، با محیط هایی متنوع و همچنین استقبال از مدارس خاص با استانداردهای بین المللی هستیم. هدف از پژوهش حاضر بیان ضرورت های بکارگیری دانش جامعه شناسی درمدارس است. روش انجام پژوهش استدلال منطقی است، پژوهش جنبه اقناعی دارد و به دنبال اثبات نمی باشد. یافته های پژوهش بیانمی دارند جامعه شناسی با چند اصل بنیادین عاملیت انسان، قائل به دیدگاه بازتاملی و بازاندیشینگری، شناسایی کلیشه های ذهنی، حذفموانع و محدودیت های ذهنی، حساس بودن به تفاوت های فرهنگی و ... درصدد دستیابی به خودروشنگری است تا افرادی تاثیرگذار در آیندهو نه بی تفاوت نسبت به آن پرورش دهد. جامعه شناسی تلاش دارد انسان هایی تربیت نماید که از مطلق بینی بر حذر باشند و در پرتونسبی اندیشی و بازاندیشی، پذیرای نواندیشه های فرهنگ های متنوع در محیطی به دور از کلیشه های ذهنی مقاوم در برابر تغییر باشند، ازبازتولید نابرابری های اجتماعی حذر نماید تا به خود روشنگری دست یابند و عامل شوند. ضرورت دارد اصول جامعه شناسانه نه تنها درمورددانش آموزان که پرورش می یابند بلکه در مورد مربیان و اولیای مدارس که پرورش می دهند نیز بکار گرفته شود. بنابر آنچه گفته شده استنتیجه می شود ضرورت دارد دانش جامعه شناسی به عنوان یکی از بازیگران و بازیگردانان اصلی عرصه آموزش وارد صحنه مدارس گردد و در سیاست گذاری های این حوزه دخیل شود.

بهترین کتاب جامعه شناسی

جامعه‌شناسی به بررسی جوامع بشری، برهم‌کنش‌های آن‌ها، و فرآیندهایی که جوامع را در وضعیت جاری‌شان نگاه داشته یا تغییر می‌دهد می‌پردازد.ما نه‌تنها به بهترین کتاب جامعه شناسی ، بلکه به بهترین کتاب‌ها در سایر حوزه‌های علوم انسانی و دیگر حوزه‌ها نیاز داریم. همان‌طور که مسلمانان در دوره تمدن اسلامی نسبت به تمدن یونانی ازجمله فلسفه گشوده بودند. ما نیز باید در دوره حاضر نسبت به تمدن غربی گشوده باشیم. و از تجربه مردم کشورهای دیگر استفاده کنیم. اگر می‌خواهید بدانید که جامعه شناسی را از کجا شروع کنیم ؟ به نظرم بهتر است اول با جامعه‌شناسان بزرگ آشنا شویم.برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه معرفی بهترین کتاب های جامعه شناسی، از فهرست بخش کتاب های جامعه شناسی در فروشگاه بوک دوک جهت خرید کتاب عمومی دیدن نمایید.

کتاب روانشناسی

کتاب زندگینامه