۱۵%
15 تخفیف ۳۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۷۴,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۹۱۸,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۸۷,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۲۹,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۶۱,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۰۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۴۲,۰۰۰ تومان

بازی فکری کودکان و نوجوان

بازی‌های فکری برای کودکان می‌تواند شامل انواع مختلفی از بازی‌های معمایی، بازی‌های حافظه، بازی‌های تفکر و بازی‌های استدلالی باشد. این بازی‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های مختلفی از جمله حل مسئله، تفکر انتقادی، تمرکز و حافظه را تقویت کنند.

برخی از بازی‌های فکری برای کودکان شامل معمایی‌هایی مانند پازل‌ها، بازی‌های واژه‌پردازی، بازی‌های شطرنج، بازی‌های معمایی و بازی‌های حل مسئله هستند. این بازی‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت‌های تفکری و استدلالی خود را تقویت کنند و به آن‌ها کمک کنند تا به صورت خلاقانه و موثر به مسائل مختلفی نگریسته و آن‌ها را حل کنند.

بازی‌های فکری برای کودکان می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا بهبود حافظه، تقویت تمرکز و تقویت مهارت‌های تفکری خود را تجربه کنند. همچنین، این بازی‌ها می‌توانند به کودکان کمک کنند تا بهبود مهارت‌های اجتماعی خود را تجربه کنند، زیرا بسیاری از این بازی‌ها به صورت گروهی یا تیمی انجام می‌شوند و به کودکان کمک می‌کنند تا همکاری و هماهنگی خود را با دیگران تقویت کنند.

 

بازی‌های فکری برای نوجوانان می‌تواند شامل انواع مختلفی از بازی‌های استدلالی، بازی‌های تفکری، بازی‌های ریاضی و بازی‌های معمایی باشد. این بازی‌ها می‌توانند به نوجوانان کمک کنند تا مهارت‌های مختلفی از جمله تفکر انتقادی، حل مسئله، تمرکز و حافظه را تقویت کنند.

برخی از بازی‌های فکری برای نوجوانان شامل معمایی‌هایی مانند بازی‌های انتقادی فکری، بازی‌های ریاضی، بازی‌های معمایی و بازی‌های حل مسئله هستند. این بازی‌ها می‌توانند به نوجوانان کمک کنند تا مهارت‌های تفکری و استدلالی خود را تقویت کنند و به آن‌ها کمک کنند تا به صورت خلاقانه و موثر به مسائل مختلفی نگریسته و آن‌ها را حل کنند.

بازی‌های فکری برای نوجوانان می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا بهبود حافظه، تقویت تمرکز و تقویت مهارت‌های تفکری خود را تجربه کنند. همچنین، این بازی‌ها می‌توانند به نوجوانان کمک کنند تا بهبود مهارت‌های اجتماعی خود را تجربه کنند، زیرا بسیاری از این بازی‌ها به صورت گروهی یا تیمی انجام می‌شوند و به نوجوانان کمک می‌کنند تا همکاری و هماهنگی خود را با دیگران تقویت کنند.