[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]

کاردک نقاشی

کاردک نقاشی یک ابزار است که توسط هنرمندان و نقاشان برای ایجاد جزئیات دقیق و توضیحات نقاشی استفاده می‌شود. این ابزار دارای سری نازک و بلندی است که به صورت مخروطی یا مستطیلی است و به صورت دسته دار یا بدون دسته موجود است. کاردک نقاشی برای ایجاد خطوط دقیق، جزئیات ریز و حاشیه‌های نقاشی استفاده می‌شود. همچنین برای ایجاد تاریکی و روشنی در نقاشی نیز از کاردک استفاده می‌شود.

 

خرید نوشت افزار

خرید لوازم هنری

خرید گواش حرفه ای

خرید پالت رنگ