[ناموجود]

ابزار چاپ

ابزار چاپ هنری شامل ابزارهایی است که برای چاپ آثار هنری مانند لیتوگرافی، چاپ چوبی، چاپ سرامیک و ... استفاده می شود. برخی از این ابزارها عبارتند از:

1. برس چاپ: برسی است که برای پاشیدن رنگ روی سطوح چاپی استفاده می شود.

2. رولر چاپ: رولری است که برای توزیع رنگ روی سطوح چاپی استفاده می شود.

3. چوب چاپ: یک قالب چاپ است که برای چاپ آثار هنری روی کاغذ و سایر سطوح استفاده می شود.

4. ماتریس چاپ: یک قالب چاپ است که برای چاپ آثار هنری روی سطوح مختلف مانند پارچه، کاغذ، سرامیک و ... استفاده می شود.

5. ماشین چاپ: یک دستگاه است که برای چاپ آثار هنری به صورت صنعتی استفاده می شود.

 

 

خرید لوازم التحریر

خرید لوازم هنری

خرید تخته شاسی

خرید کاغذ طراحی