کتاب شاهنامه 

شاهنامه کتابی است که از قدیم الایام تا کنون شناسنامه ایران و ایرانی محسوب می شود.این اثر بزرگ حاوی تمام حوادث بزرگ اتفاق افتاده برای آبا و اجداد ماست و اگر این کتاب فاخر نبود، امکان نابودی بخشی از تاریخ ما ایرانیان وجود داشت.شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ و شامل حدود 60 هزار بیت بوده و جزو آثار بزرگ حماسی در جهان به شمار می رود.فردوسی تمام تلاش ها و رنج های خستگی ناپذیر خود در سی سال را در این کتاب گردآوری کرده است.برخی گفته ها حاکی از 40 هزار بیت بودن این کتاب می باشد حال آن که به گواهی خود فردوسی در بیتی از این کتاب همین طور منابعی موثق مانند ریاحی و علوی توسی این کتاب را شامل 60 هزار بیت معرفی می کنند. از کهن ترین دست نویس های موجود این کتاب می توان به شاهنامه بریتانیا در 675 هجری می باشد که دارای چهل و نه هزار و ششصد و هجده بیت می باشد.هم چنین حمد الله مستوفی در جستجوهایی که برای این کتاب در سده هشتم انجام داده، بیش از پنجاه هزار بیت نیافته است.


این اثر در اولین سطر خود با یادی از خداوند جان و خرد آغاز می شود و این بدان معناست که خداند صفات جان آفرینی و خردمندی دارد.هم چنین با تفکر بر این جمله یعنی بنام خداوند جان و خرد، متوجه می شویم که زندگی باید با خردمندی همراه باشد و چه بسا خردمندی از جان نیز با ارزش تر است.اگر در سراسر این کتاب نگاهی اجمالی داشته باشیم متوجه می شویم که زندگی باید بر پایه عشق،صلح و آرامش و به دور از جنگ و خون ریزی باشد و زندگی این گونه زیبا می شود.


قهرمانان شاهنامه، قهرمانان ایران باستان هستند و این کتاب مربوط به داستان هایی از سده ها و هزاره های ایران باستان می باشد و خواننده را به فضای سال های دور ایران پرتاب می کند.زمانی که زبان عربی با زورگویی های اعراب زبان اصلی بود و خون ایرانیان بی گناه بر روی زمین ریخته می شد، فردوسی این کتاب را به زبان پارسی سرود.شاهنامه کتاب نفیسی است که یادگار قرن چهارم هجری که قرن زاییده شدن و ظهور بزرگانی چون رازی و ابن سینا و بیرونی می باشد.این کتاب نشان دهنده فرهنگ ساسانی در عصر سامانی هاست. جهان‌بینی روزگاری است که فرهنگ تابناک آن با سیاست محمود غزنوی به ضعف گرایید و با استیلای سلجوقیان به‌کلی از میان رفت.

 

موضوع شاهنامه چیست؟


بخشی از آن درباره افسانه ها و داستان هایی است که از قدیم الایام بصورت سینه به سینه گشته و از گذشتگان به آیندگان رسیده است و البته در هر یک از این بازگو شدن ها دارای شاخ و برگ شده و بزرگ تر شده است.بخشی دیگر شامل زندگی نامه اجداد ایرانیان بوده و در بردارنده سرگذشت آن ها قبل از تاریخ بوده و اکثر این داستان ها به زمان های بسیار دوری باز می گردد که ایرانیان و هندیان در آن دوران باهم زندگی می کردند.دلیل عنوان کردن این ادعا، وجود برخی داستان ها در کتاب های باستانی هندیان می باشد.برخی شخصیت های گذشته هم چون جمشید، فریدون، کاووس و کیخسرو نامشان در کتاب های باستان ایرانی و اوستا و کتاب های دور هندی به چشم می خورد.بخشی دیگر از این کتاب، حاوی اتفاقات گذشته است که فردوسی آن را با افسانه ها ترکیب و بازگو می کند.البته که فردوسی طبق بیت زیر در بروز آن اتفاقات هیچ گونه تردیدی نداشته:

تو اين را دروغ و فسانه مدان
به يکسان روش در زمانه مدان

 

انواع شاهنامه ها در ایران

شاهنامه های منظوم: شاعری به نام مسعود مروزی، نخستین شاعری بود که قبل از فراهم گشتن شاهنامه ابومنصوری،اقدام به سرودن نوع منظوم کرد.
گشتاسبنامه دقیقی: فردی بنام ابومنصورمحمدبن احمد دقیقی، به دستور نوح بن منصور سامانی اقدام به سرودن شاهنامه ابومنصوری کرد.او فردی با گرایش دینی زرتشتی بود بنابراین کار خود را با سرودن داستان های مربوط به سلطنت گشتاسب، ظهور زرتشت و جنگ های مذهبی گشتاسب آغاز کرد.
شاهنامه فردوسی: ابوالقاسم فردوسی که از خانواده دهقانان و در عین حال آشنا با ادب و فرهنگ ایران باستان بود، برخی از روایات قدیمی ایران را از روی تفنن به نظم کشیده بود که بعد از آن ، در کتاب شاهنامه خود نیز استفاده کرد.

 

بهترین نسخه شاهنامه


از همان اولین روزهای سرایش این کتاب، افراد بسیاری اقدام به بازنویسی و نسخه برداری از این کتاب کردند . در نتیجه نسخه های دست نویس کامل یا ناقصی از این کتاب موجود می باشد که شمار این نسخه ها ممکن است به هزار برسد.می توان ادعا کرد که هیچ اثری به اندازه شاهنامه، در تاریخ ایران اسلامی به کتابت نرسیده است لذا این امر باعث ایجاد فساد نوشتاری در آن نیز شده است.کاتبان گاهی در زمان سرودن دچار لغزش هایی می شدند که گاهی این لغزش ها سهوا انجام می شد.گاهی شاعر با تفکر اشتباه بودن وزن و قافیه اقدام به تغییر آن می کرده و یا حتی ابیاتی را از آن کسر و یا به آن اضافه می کرده است. از زمان آشنایی ایرانیان با تصحیح و چاپ، نسخه‌های متعدد از این اثر چاپ شده است و در میان مصححان شاهنامه حتی نام‌های بلندی چون ملک الشعرای بهار دیده می‌شود.
در بین این دست نوشته های کثیف و بی دقت، می‌توان به قطع و یقین گفت که پیراسته‌ترین و علمی‌ترین چاپ موجود از شاهنامه، تصحیح دکتر خالقی مطلق است.