فیلتر نتایج
برند محصولات

کتاب شعر فارسی

این شاهکارهای شعر فارسی که به صورت دست‌نوشته‌های بسیار مصور خلق شده‌اند، جایگاه مهم ادبیات، شعر و کتاب‌سازی را در دنیای فارسی‌زبان نشان می‌دهند. از قرن دهم تا قرن شانزدهم شعر کلاسیک فارسی با اقتباس از طرح متر و قافیه سنت شعری عربی به عنوان یک زبان ادبی توسعه یافت. حتی آثار مکتوب فیلسوفان، مورخان و دانشمندان اغلب به صورت منظوم ارائه می شد. در این دوره، سه سبک اصلی شعر فارسی برجسته شد: سبک حماسی پانژیریک خراسانی که در حدود قرن دهم در شرق ایران شکل گرفت. عراق عجمی (سبک ایرانی غربی) که در قرن سیزدهم ظهور کرد، سبکی غنایی که از مفاهیم عرفانی صوفیانه استفاده می کند. و Sabk-i Hindi (سبک هندی) که در قرن پانزدهم ظهور کرد. علیرغم تفاوت‌هایی که در میان سبک‌های مختلف وجود دارد، سبک‌های شعری و زیبایی‌شناختی شعر کلاسیک فارسی در آثاری که از اوایل قرن دهم توسط رودکی شاعر تا آثار جامی شاعر قرن پانزدهم تولید شده‌اند، تداوم دارد.

خرید کتاب آنلاین

خرید کتاب فلسفه

خرید کتاب شعر فارسی