[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]
[ناموجود]

کتاب شعر کهن فارسی

کتاب‌های شعر کهن فارسی شامل اشعار و آثار شاعران و نویسندگان قدیمی فارسی هستند. این کتاب‌ها شامل شعرهایی با مضامین مختلف مانند عشق، طبیعت، اجتماعی و دینی می‌شوند. برخی از معروف‌ترین کتاب‌های شعر کهن فارسی عبارتند از:

1. دیوان حافظ: اثری است از خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر بزرگ قرن چهاردهم میلادی. این دیوان شامل غزلیات و قصایدی است که دربارهٔ عشق، معنویت و اخلاق صحبت می‌کند.

2. دیوان سعدی: اثری است از شیخ مصلح‌الدین مصلح‌الدین بن عبدالله شیرازی، شاعر و نویسندهٔ قرن هفدهم میلادی. این دیوان شامل غزلیات و قصایدی است که دربارهٔ مسائل اجتماعی، اخلاق و عشق صحبت می‌کند.

3. دیوان فردوسی: اثری است از ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ قرن دهم و یازدهم میلادی. این دیوان شامل شعرهایی است که دربارهٔ اساطیر و داستان‌های ایرانی قدیمی مانند شاهنامه است.

4. دیوان نظامی: اثری است از عماد‌الدین حسین بن علی بن احمد نظامی، شاعر و نویسندهٔ قرن هفدهم میلادی. این دیوان شامل غزلیات و قصایدی است که دربارهٔ عشق و معشوق صحبت می‌کند.

این تنها چند نمونه از کتاب‌های شعر کهن فارسی هستند و هر شاعر و نویسندهٔ قدیمی فارسی کتاب‌های مخصوص به خود را دارد که به عنوان آثار ادبی و شاعری ارزشمند محسوب می‌شوند.

 

خرید کتاب نفیس

خرید کتاب آنلاین

کتاب فرشچیان

کتاب باباطاهر