[ناموجود]

استامپ

استامپ مهر، نوعی مهر است که برای تایید یا تصدیق اسناد، مدارک و محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع مهر معمولاً شامل یک نام، عنوان، تاریخ یا نشان دیگری است که برای تاییدیه یا تصدیق محتوای اسناد و مدارک استفاده می‌شود.

استامپ مهر معمولاً توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها، دفاتر دولتی و سایر موسسات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع مهر معمولاً شامل نام و عنوان سازمان، تاریخ تصدیق و شماره مرجع مورد استفاده است.

استفاده از استامپ مهر به دلیل ایجاد اعتماد و اطمینان در مورد اصالت اسناد و مدارک، بسیار مهم است. به عنوان مثال، استفاده از استامپ مهر در اسناد قانونی، قراردادها و سایر مدارک رسمی، به دلیل ایجاد اعتبار و قابلیت اثبات اصالت، بسیار مهم است.

 

خرید نوشت افزار

خرید دفتر

خرید تقویم