پاک کن و محوکن

احتمالاً شما منظورتان از "پاک کن" و "محو کن" ابزارهایی مانند پاک کن های مخصوص برای نقاشی و محو کن های مخصوص برای طراحی با مداد است. این ابزارها برای اصلاح و تصحیح خطاها و اشکالات در طراحی و نقاشی استفاده می‌شوند. پاک کن ها برای پاک کردن رنگ و مواد نقاشی و محو کن ها برای محو کردن خطوط و اشکال از سطح کاغذ یا دیگر سطوح نقاشی استفاده می‌شوند. این ابزارها به هنرمندان و نقاشان اجازه می‌دهند تا خطاها را اصلاح کرده و جزئیات را بهبود بخشند.

 

خرید نوشت افزار

خرید لوازم هنری

خرید ابزار مجسمه سازی

خرید رنگ اکولین