فیلتر نتایج
۱۵%
15 تخفیف ۴۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۵۹,۹۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۷,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۴۹,۹۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۹۸,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۶,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و اقتصاد

کتاب‌های مدیریت و اقتصاد به مطالعه و تحلیل مفاهیم و اصول مدیریت و اقتصاد می‌پردازند. این کتاب‌ها می‌توانند به خوانندگان کمک کنند تا با اصول و تکنیک‌های مدیریت و اقتصاد آشنا شوند و به دنبال بهبود عملکرد خود در این حوزه‌ها باشند.

کتاب‌های مدیریت می‌توانند به خوانندگان الهام و الگوساز برای بهبود مهارت‌های مدیریتی شوند و آنها را به تفکر و تحلیل عمیق‌تر دربارهٔ مسائل مدیریتی ترغیب کنند. این کتاب‌ها ممکن است شامل مباحثی مانند رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه و مدیریت تغییر باشند.

کتاب‌های اقتصاد نیز می‌توانند به خوانندگان دانش و بینشی عمیق‌تر دربارهٔ اصول و مفاهیم اقتصادی ارائه کنند و آنها را به تفکر و تحلیل عمیق‌تر دربارهٔ مسائل اقتصادی ترغیب کنند. این کتاب‌ها ممکن است شامل مباحثی مانند اقتصاد سنتی و نئوکلاسیک، اقتصاد سیاسی، اقتصاد رفتاری، اقتصاد تجارت و اقتصاد بین‌الملل باشند.

به طور کلی، کتاب‌های مدیریت و اقتصاد می‌توانند به خوانندگان ارائه دانش و بینشی عمیق‌تر دربارهٔ مدیریت و اقتصاد کنند و آنها را به تفکر و تحلیل عمیق‌تر دربارهٔ این حوزه‌ها ترغیب کنند. این کتاب‌ها می‌توانند به خوانندگان کمک کنند تا با مفاهیم و اصول اساسی مدیریت و اقتصاد آشنا شوند و به دنبال بهبود عملکرد خود در این حوزه‌ها باشند.

 

خرید کتاب آنلاین با تخفیف

خرید کتاب عمومی

خرید کتاب زندگینامه

خرید کتاب منابع طبیعی