کتاب منطق

دیدگاهی باستانی وجود دارد که هنوز هم به طور گسترده ای پذیرفته شده است، که آنچه انسان ها را خاص می کند، چیزی که ما را از "جانوران میدان" متمایز می کند، این است که ما منطقی هستیم. عقلانیت شامل چه چیزی است؟ این سوال درستی نیست، اما یک پاسخ احتمالی تقریباً به این صورت است: ما عقلانیت خود را با درگیر شدن در فعالیت‌هایی که مستلزم استدلال هستند، نشان می‌دهیم ادعاها و پشتیبانی از آنها با دلایل، عمل مطابق با دلایل و باورها، استنتاج از شواهد موجود. این فعالیت استدلالی را می توان به خوبی انجام داد و می توان آن را بد انجام داد. می توان آن را به درستی یا نادرست انجام داد. منطق رشته‌ای است که هدف آن تشخیص خوب از بد است.استدلال خوب لزوماً استدلال مؤثر نیست. در منطق، معیار خوبی، اثربخشی به معنای اقناع نیست، بلکه صحت بر اساس قواعد منطقی است.

فروشگاه بوک دوک ارائه دهنده انواع کتاب های آموزشی و کمک آموزشی می باشد.برای خرید انواع کتاب منطق، از سایت بوک دوک دیدن نمایید.