کتاب تاریخ و نقد داستان

فروشگاه بوک دوک ارائه دهنده انواع نوشت افزار، کتاب هاب آموزشی و کمک آموزشی است.برای خرید کتاب هاب تاریخ و نقد ادبی مانند رمان به روایت رمان نویسان، شیوه های نقد ادبی، فن نثر در ادب فارسی، ادبیات ایران در ادبیات جهان، رستاخیز کلمات، مکتب های ادبی، نکته های ویرایش و... از فروشگاه بوک دوک دیدن نمایید.

 

نقدادبی چیست

ادبيات هر قومي يكي از اركان عمده‌ي فرهنگ آن قوم است. ادبيات نيز بدون نقد و ارزيابي پيشرفت لازم را نمي‌كند و چنانكه بايد راه تكامل را نمي‌پيمايد و چه بسا دچار سكون و ركود و توقف مي‌شود، زيرا وقتي سخنوران و شاعران و نويسندگان ملتي از راه و رسم ابداع و ابتكار بازماندند و از نقد و سنجش بي‌خبر باشند، يا در سراشيب افراط مي‌افتند يا در پرتگاه تفريط و يا به تقليد آثار ديگران مي‌پردازند و يا به نوآوري‌هاي پوچ و بي‌ارزش دست مي‌زنند. ملكي كه ادب و هنر و پويايي داشته‌اند از نقدي پويا و بارور برخودار بوده‌اند و چه بسا نوآوري‌هاي هنري و ادبي كه حاصل موشكافي‌ها و راهنمايي‌هاي هنرشناسان و سخن‌سنجان بوده است. بنابراين نقد و نقادي در عرصه‌ي ادبيات و نوشته‌هاي مختلف تاثير بسزايي بر نويسنده و شاعر دارد تا سبب اعتلاء و ترقي نويسنده در كارش گردد و سبب پيشرفت جامعه شود.

تعریف نقد ادبی در نزد قدما با آنچه امروزه از آن استنباط می‌شود متفاوت است. در نزد قدما مراد از نقد معمولاً بر این بوده است که معایب اثری را بیان کنند و مثلاً در این که الفاظ آن چه وضعی دارد یا معنی آن برگرفته از اثر دیگری است و بطور کلی از فراز و فرود لفظ و معنی سخن گویند. و این معنی از خود لغت نقد فهمیده می‌شود زیرا نقد جدا کردن سره از ناسره است. نقد ادبي كه از آن مي‌توان به سخن و سخن‌شناسي تعبير كرد، عبارت است از شناخت ارزش و بهاي آثار ادبي و شرح و تفسير آن به نحوي كه معلوم مي‌شود نيك و بد آن آثار چيست و منشاء آنها كدام است.در زمان ما، غايت و فايده نقد ادبي به اين نكته هم نظري دارد كه قواعد و اصول يا علل و اسبابي را نيز كه سبب شده است، اثري درجه قبول يابد و يا داغ رد بر پيشاني آن نهاده شود، تا حدي كه ممكن و ميسر باشد، تحقيق بنمايد. بنابراين واجب است كه نقد ادبي، تا جايي كه ممكن است، از امور جزئي به احكام كلي نيز توجه كند.

بسياري از مردم اگرچه متخصص نقد ادبي هم نباشند، داراي ذوق سليمند و مي‌توانند درباره شعر و ادبيات و هنر اظهارنظر كنند. آنان مي‌توانند اثري را بپسندند يا نپسندند. بنابراين همانطور كه گفتيم، هر فردي خود به خود سخن‌چين و ارزياب شعر و ادبيات نيز است و همين ذوق عمومي در دوران طولاني و زماني دراز است كه در بيشتر موارد بهترين معيار و ميزان نقد است.

رمان به روایت رمان نویسان

کتاب حاوی سه بخش است: در بخش یکم ماهیت رمان مورد بحث قرار می گیرد، در بخش دوم تکوین رمان، و در بخش سوم صناعت داستان نویسی. در این سه بخش عمده ترین وجه رمان تشریح شده است، ولی آنچه به رمان به روایت... اهمیّت و جاذبه ویژه ای می بخشد این است که مباحث کتاب صرفاً بیانگر نظر و پسند میریام آلوت نیست که در حوزه نقد رمان در هر درجه ای از اعتبار که باشد نظر و پسند او جنبه شخصی دارد و لاجرم محدود است، بلکه نویسنده در هر مبحث آرای نویسندگان بزرگ را گردآوری و نقل کرده است و خود فقط، در مدخل هر بحث (و ای کاش در پایان آن) به جمع بندی آرای ایشان پرداخته است. بدین ترتیب خواننده کتاب بی واسطه با آفرینندگان رمان روبه رو می شود و از زبان خود ایشان می شنود که رمان هنر زنده و پیچیده ای است که به هرجنبه آن می توان از دیدگاه دیگری نگریست و به رأی و داوری دیگری رسید.

در این کتاب نظرها و دیدگاههای کسانی را درباره ی رمان می خوانیم که هر کدام خود یک یا چند رمان از برجسته ترین شاهکارهای ماندنی ادبیات جهان را خلق کرده اند، و موفقیت جاودانه ی آثارشان می تواند گواه اعتبار نظر و دیدگاهشان باشد.آنان از بیرون با عالم رمان نویسی ننگریسته اند بلکه تجربه ها و درسهایی را می آموزند که تبلور خلاقیت و تلاش مستقیم و عملی آنان در این عرصه است.کتاب ذهن خواننده را در قفس هیچ نظریه ی خاصی زندانی نمی کند بلکه او را بیواسطه با آراء و اقوال گوناگون و متفاوت رمان نویسان بزرگ آشنا می کند.نویسنده ی کتاب این آراء و اقوال بر حسب موضوع دسته بندی کرده و برهریک مدخلی افزوده که به مقایسه ی دیدگاههای مختلف در هر زمینه و پی جویی مراحل تحول آنها می پردازد.