اتود نفیس

اتود مداد نوکی یک نوع تمرین در زمینهٔ نقاشی و طراحی است که با استفاده از مداد نوکی (مداد نرم) انجام می‌شود. این نوع تمرین به عنوان یک روش برای تقویت مهارت‌های نقاشی و طراحی استفاده می‌شود. هنرمندان و دانشجویان هنر معمولاً از این نوع اتود برای تمرین و بهبود مهارت‌های خود استفاده می‌کنند. اتود‌های مداد نوکی می‌توانند شامل تمرین‌هایی برای نقاشی زندگی نما، طبیعت، پرتره، طراحی شکل‌ها و سایر موارد مرتبط با نقاشی و طراحی باشند.

 

قلم نفیس

خرید نوشت افزار

خودکار نفیس

روان نویس نفیس