کتاب داستان کلمبیایی

ادبیات کودکان المبیا بر اساس داستان های ساده و روزمره است که ارزش ها را آموزش می دهد و کودکان را سرگرم می کند. بسیاری از داستان ها به زبان های مختلف ترجمه شده و به بازی یا حتی نمایشنامه تئاتر تبدیل شده اند. به همین دلیل، شخصیت‌هایی مانند پاستورسیتا، خوان ماتاچین و گاتو باندیدو نه تنها چندین نسل را سرگرم کرده‌اند، بلکه درس‌های اخلاقی بی‌شماری را نیز به آنها آموخته‌اند.

فروشگاه بوک دوک ارائه دهنده انواع کتاب داستان ها و رمان های بین المللی است. برای خرید کتاب داستان های کلمبیایی از فروشگاه بوک دوک دیدن نمایید.