کتاب داستان های استرالیایی

بهترین کتاب‌های استرالیایی طیفی از تاریخ اتفاقات گرفته تا نژادپرستی گذشتگان استرالیا و مناطق بایر دهه 80 را در بر می‌گیرد. جای تعجب نیست که چنین فرهنگ ادبی قوی در استرالیا وجود دارد.

ملبورن خود یکی از شهرهای ادبی یونسکو است. استرالیا میزبان چندین جایزه مهم ادبی مانند جوایز استلا و مایلز فرانکلین است. کیفیت ادبیات و آثار غیرداستانی استرالیا بسیار بالا است و تهیه فهرستی از کتاب داستان ها و رمان های استرالیایی کار کوچکی نیست. ادبیات استرالیا، شامل آثار ادبی ای می شود که در کشور استرالیا و یا توسط نویسنده ای از این کشور به وجود آمده باشد. استرالیا در آغاز تاریخ غربی خود، مجموعه ای از مستعمرات بریتانیا بود، بنابراین، سنت های ادبی این کشور مطابق با ویژگی های ادبیات انگلیس شکل گرفت و توسعه پیدا کرد. اما ظهور نویسندگان صاحب فکر و پرداخت به مسائلی چون فرهنگ بومی، دموکراسی، هویت ملی، ویژگی های منحصر به فرد جغرافیایی استرالیا، مهاجرت و برابری انسان ها، باعث شد که ادبیات این کشور هویت مخصوص به خود را پیدا کند و در جهان شناخته بشود.

 

خرید کتاب آنلاین