کتاب اساطیر

امروزه کتاب هاب تاریخی را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد. در جهت نخست در کتاب های تاریخی و کهن رخدادهای تاریخی به صورت متوالی و سلسله مراتبی پشت سر هم معرفی می‌شوند. در این حالت تنها رخدادها بازگو می شوند و هیچ تحلیلی بر روی رویدادها اتفاق نمی افتد. حتی دیدگاه تاریخ‌نگار و تاریخ‌پژوهَش هم در این حالت مشخص نمی‌شود. مطالعه‌ی چنین کتاب‌هایی به ما کمک می‌کند به سرعت درکی از حوادث گذشته به دست آوریم. اما دیدگاه و بینش ما با خواندن چنین کتاب‌هایی تغییر نمی‌کند.

در حالت بعدی، نویسنده کتاب می‌کند تحلیل و درآمدی از وقایع تاریخ داشته باشد و آن را مکتوب نماید. در چنین حالتی آشنایی با جهت دیدگاه و زاویه‌ی دید نویسنده در هنگام نگارش به یک اتفاق و رویاداد تاریخی مهم ترین چیزی است که با خواندن این گونه کتاب به ما اضافه می‌شود. در زمان مطالعه‌ی چنین کتاب‌هایی باید به خوبی , درستی نویسنده و نوع دیدش را بشناسیم و مطمئن شویم با چه دیدگاهی قرار است آشنا شویم. علاوه‌براین باید مهارت تفکر انتقادی خودمان را برای مواجهه با این کتاب‌ها پرورش دهیم و بتوانیم زمان خواندن این کتاب‌ها چشم بسته و خیلی راحت مطالب گفته شده در کتاب را قبول نکنیم. غالبا آموختن چنین مهارتی برای مطالعه تاریخ کار چندان راحتی نیست و در ابتدای شروع مطالعه تاریخ حتی نشدنی است. اما با تمرکز بر مطالعه و داشتن سیر مطالعاتی می‌توانیم به مرور به چنین مرحله‌ای برسیم.

در این قسمت از بوک دوک، یکسری از کتاب های تاریخ کهن و اساطیری کشورهای دنیا را قرار داده ایم. علاوه براین کتاب‌هایی را معرفی کردیم که بیشتر برای شروع مطالعه‌ی تاریخ مفید هستند. برای همین اگر در ابتدای راه مطالعه‌ی تاریخ هستید، مجموعه خصوصیات هر کتاب را مطالعه نمایید تا بتوانید خرید دقیق تری انجام دهید.

فروشگاه بوک عرضه کننده انواع کتاب های آموزشی و کمک آموزشی می باشد. لذا برای خرید انواع نثر کهن فارسی، متون ادبی فارسی، کتاب پنچاتنتره، کتاب اساطیر روم، کتاب افسانه های کهن ایران زمین، کتاب داستان های قدیمی کودکان، کتاب قصه های ایرانی برای کودکان، قصه های عامیانه قدیمی، کتاب خداینامگ، خرید کتاب آنلاین فیه ما فیه، خرید کتاب کلیله و دمنه، خرید کتاب موسیقی و خرید انواع کتاب شعر از فروشگاه بوک دوک دیدن نمایید.