کتاب داستان آفریقایی

داستان های عامیانه آفریقایی، مانند بسیاری از جاهای دیگر، از یک سنت شفاهی طولانی است. این داستان ها برای آموزش، برای انتقال ارزش های فرهنگی و برای بیان نکاتی در مورد زندگی است. بنیاد آنیک یک مدافع قوی برای آموزش در آفریقا است و پیوندهایی در اینجا به داستان های قبیله ای مختلف دارد که ممکن است مورد علاقه باشد. فولکلور آفریقایی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و داستان ها برای سنت ها و آداب و رسوم همه مردم آفریقا بسیار مهم است.

حقه بازها و حیوانات نقش مشترکی در فرهنگ عامه آنها دارند. داستان‌ها نه تنها سرگرم‌کننده هستند، بلکه درسی را نیز به شما آموزش می‌دهند، گاهی اوقات ارزش اخلاقی و سایر اوقات برای بقا.غرب آفریقا داستان های زیادی در مورد روح فریبکار سرگردانی دارد که با تغییر و نزاع همراه است. او در برخی داستان ها پیام آور جهان و خدای متعال است.

در میان مردم فون داهومی (بنین)، لگبا نگهبان و حقه باز چهارراه ها و ورودی ها است. او به همه زبان ها صحبت می کند و قدرت برداشتن موانع و فراهم کردن فرصت ها را دارد. همه مراسم با لگبا شروع و پایان می یابد زیرا هیچ ارتباطی با خدایان بدون مشورت با او وجود ندارد. داستان‌های فولکلور آفریقایی در مورد شیادان حیوانات اغلب توصیف می‌کنند که چگونه موجودات درمانده موفق می‌شوند حیوانات خشن را گول بزنند. یکی از مهم‌ترین حیله‌گران حیوانات افسانه‌های غرب آفریقا، آنانسی است که به نمایندگی از خدای آسمان، نیامه عمل می‌کند. آنانسی پس از اینکه به نیامه ثابت کرد که می تواند یک جگوار، هورنت و یک پری را فریب دهد، پادشاه همه داستان ها شد. Anansi اغلب به عنوان یک عنکبوت، یک انسان یا ترکیبی از هر دو به تصویر کشیده می شود. این نام به معنای واقعی کلمه به "عنکبوت" ترجمه می شود.

از دیگر حیله‌گران حیوانات رایج در افسانه‌های آفریقایی می‌توان به لاک پشت و خرگوش اشاره کرد. حتی داستان هایی از حیواناتی وجود دارد که به انسان ها کمک می کنند. به گفته سان بوشمن ها، آخوندک های نمازگزار به آنها کلمات و آتش می دادند. مردم بامبارای مالی ادعا می کنند که یک بز کوهی به آنها کشاورزی آموخته است.