بازی فکری و آموزشی

یکی از بازی‌های فکری و آموزشی محبوب به نام "کدو تنبل" است. این بازی یک بازی حل مسئله و استدلالی است که به کودکان و نوجوانان کمک می‌کند تا مهارت‌های تفکری خود را تقویت کنند. در این بازی، بازیکنان باید با استفاده از تفکر استدلالی و حل مسئله، یک داستان را به طور منطقی و منسجم ادامه دهند و تصمیم‌های مختلفی را برای شخصیت‌های داستان بگیرند.

همچنین، بازی‌های معمایی و پازل‌ها نیز می‌توانند بازی‌های فکری و آموزشی بسیار موثری برای کودکان و نوجوانان باشند. این بازی‌ها به کودکان کمک می‌کنند تا مهارت‌های حل مسئله، استدلالی و تفکر خود را تقویت کنند و همچنین بهبود حافظه و تمرکز خود را تجربه کنند.

بازی‌های تحت عنوان "سودوکو" نیز یک نمونه از بازی‌های فکری و آموزشی هستند که به کودکان و نوجوانان کمک می‌کنند تا مهارت‌های ریاضی و منطقی خود را تقویت کنند. این بازی‌ها می‌توانند بهبود تفکر منطقی و حل مسئله کودکان را تقویت کرده و آن‌ها را به چالش کشیده و به انعطاف پذیری ذهنی و تمرکز بیشتر کمک کنند.

 

خرید عروسک

خرید پازل

خرید بازی فکری کودک