خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب داستان ایرانی / لکنت

لکنت


کد محصول: ۱۵۰۲۳۱

قیمت: ۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9786220107859
  • پوریا عالمی
  • نشر چشمه

پشت جلد این کتاب آمده است

کتاب نکبت که توسط امیر گل آرا نوشته شده است.که دارای تعداد چهل و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. هم اکنون با این زمان آغاز به نگاشتن داشته است و در پانزده مهرماه هزار و سیصد و چهل با سرمایه خود نخستین کتابش را با عناوین نکبت چاپ شده است.نویسنده امیر گل آرا به دنیا آمده در هزار و سیصد و هفت از افسران سازمان نظامی حزب توده می باشد که تا قدمهای اعدام همچنان رفت. گل آرا تا وسط های دهه چهل رئیس سازمان آگهی های مؤسسه کیهان می باشد و بعد از ترک کیهان موسسات تبلیغاتی خود را تاسیس نموده است.

۱۵%
15 تخفیف ۲۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۴,۰۰۰ تومان