خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب روانشناسی و موفقیت / راهنمای سنجش روانی جلد 1

راهنمای سنجش روانی جلد ۱قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9786222600655
  • گری گراث مارنات
  • نشر سخن
۱۵%
15 تخفیف ۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۲,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۰۰,۰۰۰ تومان