خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب داستان خارجی / دموکراسی چیست؟

دموکراسی چیست؟


کد محصول: ۱۴۳۳۰۳

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9786004056045
  • آلن تورن
  • نشر ثالث
۱۵%
15 تخفیف ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۶۵,۰۰۰ تومان