خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب تاریخ و سیاست / اندیشه‌های مارکسیستی تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم 1

اندیشه‌های مارکسیستی تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم ۱قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ۲۹۷,۵۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9786220602279
  • حسین بشیریه
  • نشر نی
۱۵%
15 تخفیف ۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۲,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۲۵,۰۰۰ تومان