خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / جامعه شناسی وعلوم اجتماعی / درآمدی بر فهم جامعه مدرن 3 اشکال اجتماعی و فرهنگی مدرنیته

درآمدی بر فهم جامعه مدرن ۳ اشکال اجتماعی و فرهنگی مدرنیتهقیمت: ۸۲,۰۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9789643292997
  • استوارت هال
  • نشر آگه