خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب تاریخ و سیاست / سیاست خارجی و توسعه ملی

سیاست خارجی و توسعه ملی


کد محصول: ۱۵۱۳۱۴

قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9786222900069
  • محسن امین زاده
  • نشر نگاه معاصر
۱۵%
15 تخفیف ۴۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۹۸,۵۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۸۰,۰۰۰ تومان