خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب مدیریت و اقتصاد / آنچه هر رهبری باید بداند

آنچه هر رهبری باید بداندقیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9789648910650
  • جان مکسول
  • نشر افکار
۱۵%
15 تخفیف ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۳۹,۰۰۰ تومان