خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب مدیریت و اقتصاد / سرمایه داری پلتفرمی

سرمایه داری پلتفرمیقیمت: ۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9789640021323
  • نیک سرنیچک
  • نشر امیرکبیر
۱۵%
15 تخفیف ۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۴۹,۹۰۰ تومان