خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب روانشناسی و موفقیت / شیب - کتاب کوچکی که هنر ادامه دادن و هنر متوقف شدن را یادتان می دهد

شیب - کتاب کوچکی که هنر ادامه دادن و هنر متوقف شدن را یادتان می دهدقیمت: ۴۴,۰۰۰ ۳۷,۴۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9786226650359
  • ست گادین
  • آموخته
۱۵%
15 تخفیف ۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۹۰,۰۰۰ تومان