خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / جامعه شناسی وعلوم اجتماعی / در جستجوی جامعه بلند مدت گفتگو با همایون کاتوزیان

در جستجوی جامعه بلند مدت گفتگو با همایون کاتوزیانقیمت: ۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9789641853527
  • کریم ارغنده پور
  • نشر نی
۱۵%
15 تخفیف ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۲۴,۰۰۰ تومان