خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / جامعه شناسی وعلوم اجتماعی / درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی اجتماعی

درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی اجتماعیقیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9789643291068
  • آلکس کالینیکوس
  • نشر آگه
۱۵%
15 تخفیف ۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵%
15 تخفیف ۴۰,۰۰۰ تومان