خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / کتاب داستان خارجی / جوراب ساق بلند سفید

جوراب ساق بلند سفید


کد محصول: ۱۵۰۳۰۰

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9789644087721
  • دی.اچ.لارنس
  • نشر هیرمند

پشت جلد این کتاب آمده است

کتاب جوراب ساق بلند سفید
دی. اچ. لارنس نویسنده ناممکن هاست؛ یا به عبارت بهتر، نویسنده ای ست ناممکن؛ همچون همین پیشگفتار که پس از پایان ترجمه داستان هایی از او قرار گرفته اما پیش از آن ظاهر شده، گویی که «آینده» را جای «گذشته» جا زده است. اگر برای هر شاعر یا نویسنده ای قائل به خانواده ای باشیم که او را در بر می گیرد، بی گمان باید لارنس را نیز در خانواده ای از دیگر شاعران و نویسندگان ناممکنی قرار دهیم که بیش از حد معاصرند، بدان معنا که هماره خود را از گذشته به آینده ای می افکنند که همیشه پیش روی ماست، نه در پس ما، که هیچ گاه نمی توانیم آنان را در زمانه خود جا دهیم؛ شاعران و نویسندگانی چون: والت ویتمن، فردریش نیچه و ژرژ باتای.