خانه / انواع کتاب / کتاب عمومی / جامعه شناسی وعلوم اجتماعی / پژوهش و سیاست گذاری

پژوهش و سیاست گذاریقیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان


مشخصات محصول

  • 9789641853145
  • آن ماژرزاک
  • نشر نی